English
 

משתלת חסקלברג

 
 

ינואר - המלצות טיפול בעצי פרי

למרות שאנחנו בעיצומו של החורף, אל תסמכו רק על ההשקייה השמיימית (כלומר, גשמים) אלא זכרו לספק, במידת הצורך, גיבוי באמצעות השקיה ידנית: את עצי הפרי שעלוותם ירוקה (שאינם מצויים בשלכת) יש להשקות באופן סדיר ואילו את העצים הנשירים אין צורך להשקות בצורה סדירה, אלא רק להקפיד על כך שהאדמה מעל השורשים נותרת לחה.

עשביית החורף כבר מכסה חלקים נרחבים מהקרקע, אך עדיין לא גדלה בצורה מאסיבית. גדילה זו תתרחש עם הגעתם של ימי השמש הראשונים, ואז כמובן יהיה קשה יותר לנכש את העשבים. מומלץ לעשות זאת עכשיו, כשהעשבים עדיין קטנים יחסית ואחיזתם בקרקע אינה איתנה. שיקול נוסף – אם אתם מתכוונים להשתמש בחומר הדברה, עשבים צעירים דורשים פחות חומר הדברה מעשבים בוגרים. יש להקפיד על הוצאה מלאה של השורשים.

אם אין לכם בגינה מערכת השקיה ממוחשבת, מומלץ לשקול את התקנתה משתי סיבות: הראשונה היא שבכך אתם מבטיחים לעצי הפרי אספקת מים סדירה וקבועה, ללא 'דילוגים' על ימים מפאת שכחה וכמויות השקיה בלתי קבועות שאינן עונות על צרכיו של עץ הפרי, ואילו הסיבה השניה היא כלכלית, ונובעת מעלויות המים הגבוהות: מערכת השקיה ממוחשבת מבטיחה לנו שימוש בכמות המים המדויקת ומאפשרת לתכנת את שעת ההשקיה לשעות הלילה המאוחרות כדי להבטיח מינימום אידוי על ידי השמש.

באזורים חשופים לרוחות ולגשמים עלולים להישבר ענפים בסופה. אם נפגעו, יש לגזום ולפנות את הענפים השבורים ולמרוח על מקום השבר משחת עצים (מכונה גם 'משחה שחורה', יש לקנות בחנויות הרלוונטיות) כדי לאפשר לעץ לצמוח בצורה תקינה באביב הקרוב.

מעבר לזה, מומלץ שלא לגזום כרגע את עצי הפרי הסובטרופיים (כדוגמת שסק, מנגו, פיטנגו, פפאיה – הרשימה המלאה בקטלוג עצי המשתלה באתר) אלא להמתין לחודשי האביב, עם התחממות מזג האוויר. עצי פרי נשירים (כדוגמת תפוח, משמש, דובדבו, אפרסק – הרשימה המלאה בקטלוג עצי הפרי באתר) ניתנים כעת לגיזום, ומומלץ למרוח על מקום החיתוך משחת עצים (ידועה גם בשם 'משחה שחורה', להשיג בחנויות המתמחות).

שתילי פרי סובטרופיים רגישים לטמפרטורות קרות. רצוי להגן עליהם באמצעות עיטוף הגזע בנייר עיתון כהגנה מהקור וללפף מעל נייר העיתון ניילון כדי להגן מהרטיבות. מיקום וגובה העיטוף: עד לגובה חצי מטר מהקרקע, תוך הקפדה על כך שאזור ההרכבה יהיה מוגן. דרך נוספת היא ליצור תלולית של אדמה או קומפוסט סביב הגזע בגובה דומה.