English
 

משתלת חסקלברג

 
 

נובמבר-דצמבר: המדריך לגידול עצי פרי

 

1.כעת, כשהחורף כאן ואיתו גם הגשמים, אפשר לסגור את מערכת ההשקיה האוטומטית ולעבור להשקיה ידנית, בהתאם לצורך. יש לשים לב במיוחד לאזורים בגינה שאינם מקבלים גשם המידה שווה לאחרים, כמו גם לאדניות, למיכלי גידול ולאזורים בהם האדמה קלה, כיוון שהם נוטים לאבד מים בקצב מהיר יותר מהרגיל. בגינות בעלות אדמה כבדה, לעומת זאת, יש לשים לב שהמים מתנקזים היטב ולא מצטברים: מים עומדים עלולים לפגוע במערכת השורשים, ולכן יש להקפיד ולנקז אותם.
2.באזורים המועדים לקרה מומלץ להגן על גזע העץ באמצעות עיטוף אזור ההרכבה בגזע עם נייר עיתון ולאחר מכן בניילון.
3.עשביית החורף: זהו זמנה של עשביית החורף, חשוב לעקור אותה לפני שהיא מספיקה להתפתח, כך נמנע ממנה לגזול מים מעצי הפרי. שיקול מרכזי נוסף הוא שאם בחרתם לבצע הדברה באמצעים כימיים, צמחיה צעירה דורשת כמות קטנה, יחסית, של חומרי הדברה. 
4.חודשי החורף הם הזמן האידיאלי לשתילת עצים נשירים חשופי שורש. קבוצת עצים נוספת המתאימה כעת לשתילה היא העצים הארצישראליים: זית, תאנה, רימון, גפן וכן עצי פרי הנחשבים "קשוחים" כדוגמת עצי המשמש.
5.גיזומי עצי פרי: חודשי החורף אינם זמן מתאים לגיזום עצי הפרי. הגיזום הבא יתבצע באביב.