English
 

משתלת חסקלברג

 
 

מכינים את עצי הפרי לעונה החמה

דילול פירות 

דילול הפירות נעשה למטרת פרי גדול בשל ודרוש בעיקר בעצים הנשירים. הדילול נעשה כשגודל הפירות הוא כזית. צריך לדאוג למרחק של 5-10 ס"מ בין הפירות שעל כל ענף.

מזיקי קיץ

  1. זבוב הפירות מתחיל לתקוף את פירות הקיץ המבשילים. הפתרון הוא מלכודת זבובים כימית ("סרה טראפ") שהוכחה כיעילה במשתלות ובחלקות חקלאיות. בעצי הרימון עדיף לכייס את הפירות כיוון שישנו מזיק ספציפי לעץ שהדברתו דורשת כמויות ריסוס גדולות. 
  2. עש המנהרות שפוגע בעצי ההדרים וכנימת העלה שפוגעת בכל עצי הפרי. הסימנים בשני המקרים הם התקפלות העלים או היווצרות חורים קטנים בהם. יש לגשת לחנות חקלאית עם 2-3 עלים כדוגמה ולקבל טיפול מתאים.

הגנה מהשמש

  1. ישנם 3 מצבים בהם יש להגן מפני השמש: שתילים צעירים, עצי פרי בצד דרום ועצים בוגרים לאחר גיזום שחשף את הענפים המרכזיים ואת הגזע לשמש ישירה.
  2. "כוויית שמש" על העץ מתבטאת בכתם כהה על קליפת הגזע או הענף שמתקלף וחושף את האזור לחדירת מזיקים.
  3. כהגנה מהשמש, מסיידים את הענפים המרכזיים ואת הגזע. הסיד משמש "קרם הגנה" לעץ.

השקיה 

הנחיות השקיה:  עץ עד גיל שנה צריך לקבל בין 5-10 ליטר ליום, בין שנה ראשונה לשניה: 15-25 ליטר ליום ומהשנה השלישית: 40 ליטר ליום.

סימנים לעץ שאינו מקבל מספיק מים? קודקוד העץ נבול, העלים חסרי חיוניות, קרקע סדוקה באדמה כבדה או יבשה באדמה קלה.  

איך חוסכים במים?

  1. השקיה בטפטפות: החלחול האיטי והכוונון המדויק של הטפטפת מונעים אידוי מים מיותר המים ואת התפשטותם מעבר לאזור השורשים.
  2. חיפוי הקרקע מסביב לעץ. באמצעות שבבי ענפים (כדוגמת הגזם מהאביב האחרון) או פיתוח חדש: יריעות פלסטיק (פרטים במשתלה).