English
 

משתלת חסקלברג

 
 

הגנה על עצי הפרי ממזיקים

 

א.פגיעת העש מתבטאת בהסתלסלות העלים ובעצים צעירים היא עלולה להשפיע על מראה העלים וגידולם. בעצי הדרים בוגרים הפגיעה היא בעיקר אסתטית. ואינה משפיעה על איכות הפרי או על בריאות העץ. 
ב.אופי פגיעתן של הכנימות והאקריות משתנה בהתאם לסוג הכנימה. בשלב הראשון ייראה הנזק בעיקר על גבי העלים (לרוב החלק התחתון שלהם) בדמות כתמים חומים, נקודות שחורות וכדומה וילווה לעיתים במעין טל דבש שקוף דביק. אם לא יודברו המזיקים בזמן, יתפשט הנזק גם לקליפת הפרי: שינוי צבע הקליפה ו/או מרקמה ולעיתים עיוות קשה של הפרי או עצירת התפתחותו.
ג.במקרים בהם אתם מבחינים במזיקים, בהדרים או בכל עץ פרי אחר, מומלץ לקחת עלה או פרי נגוע לחנות חקלאית (או לחילופין לצלם את האזור הנגוע) ושם לקבל את המלצת הטיפול, כולל החומר הנדרש והוראות שימוש מדויקות. 
2.בעונה זו מתחילים עצי הפרי הנשירים להבשיל פירותיהם. פירותיהם מאופיינים ברובם בקליפה רכה, יחסית, שמקלה על חדירה לבשר הפרי. שני מתחרים ינסו להגיע לפירות לפניכם: הציפורים וזבוב הפירות:
א.פגיעתו של זבוב הפירות נראית כנקודה שחורה שקועה על קליפת הפרי ולעיתים גם בעיוות מסוים בצורת הפרי. עקיצה של זבוב הפירות מביאה בשלב שני גם להתפתחות תולעים בפרי. ישנן 2 דרכים למנוע את פגיעתו, הראשונה היא באמצעות רשת המכסה את כל נוף העץ והשניה היא מלכודת סרה טראפ שמזכירה בצורתה את מלכודת הזבובים הביתית ופועלת על אותו עיקרון, ללא מגע ישיר בין החומר לפירות. מלכודת זו יעילה גם לפירות סובטרופיים רבים. בלינק הבא תוכלו ללמוד על זבוב הפירות ועל פעילות המלכודת: http://www.youtube.com/watch?v=SlsFNnPuVr8 
ב.הציפורים ינקרו את הפירות רק לאחר הבשלתם, כאשר יגיעו לאחוז סוכר מסוים. ניתן למנוע מהן זאת על ידי שימוש ברשת על נוף העץ או כיוס הפירות טרם הבשלתם המלאה. 
3.עצי הפרי הסובטרופיים וכן עצי הפרי האקזוטיים שמקורם בארצות סובטרופיות, יוצאים מהחורף הנוכחי בשן ועין: אמנם רובו אופיין בשמש זורחת, אך הסופה הקשה חוררה עלים או הכתימה אותם (למשל בספוטה השחורה), דיללה משמעותית את נוף העץ עד כדי נשירת עלים מלאה (אגוז מלבר, קרמבולה), ייבשה את שולי העלים (שסק, אבוקדו, קפה ערביקה) וכדומה. במקרים אלה, אין צורך בטיפול מיוחד, נוף העץ יתחדש בחודשי האביב.