English
 

משתלת חסקלברג

 

קרמבולה Star fruit

עץ ירוק-עד לגידול בקרקע או בעציץ. פירותיו המפורסמים הם בצורת כוכב. במשתלה אנו מגדלים זן מתוק במיוחד המניב שני גלי פרי בשנה..

עץ ירוק עד. בחורף לעתים משיר חלק מעליו אבל עם בוא האביב מתאושש במהירות רבה. בעל נוף יפה. 

מוצא - הודו וסין

אזורי גידול בישראל - כל האזורים פרט למקומות קרים במיוחד

עונות שתילה – כל השנה

פרי – שני מחזורי הבשלה עיקריים בשנה. חיתוך הפרי לרוחבו נותן צורת כוכבים

פריחה – מחזור אחד בחודשי האביב והשני בחודשי הסתיו

מיקום בגינה - מקום מוגן מרוח

קרקע – מגוון קרקעות. יש להקפיד על קרקע מנוקזת ולא גירית