English
 

משתלת חסקלברג

 

פאפאיה Papaya

עץ ירוק-עד בעל מראה ייחודי ויפה. ניתן לגידול בקרקע או במיכל. יש למקם באזור מוגן מרוח כיוון שהגזע עדין. במשתלה תמצאו זן איכותי אשר אינו מצריך מפרה.

מוצא - מרכז אמריקה

עונות שתילה - כל השנה פרט לשיא החורף

פרי - הפפאיה מניבה פירות בחודשי הסתיו

.מים – השקיות דחופות, עקב שטחיות השורשים

קרקע – סוגי קרקעות מגוונים, פרט לגיריים או לא מנוקזים

,רגישות – לקרה, לרוחות, עודפי מים