English
 

משתלת חסקלברג

 

בננה Banana

שיח גדול, רב שנתי, בעל צורה ייחודית ועלים מרשימים. הזן גרנד ניין המיוצר במשתלה מותאם לגידול במרכז הארץ.

 

עשב גבוה, בעל צורה אופיינית.
יכול להגיע עד 5 מטרים. עלים מרשימים ויפים. 
מניב פירות בחודשי הקיץ.
זקוק להשקיה סדירה ומרובה כדי להניב פירות.
במשתלה מיוצר זן גרנד ניין הנחשב לזן מסחרי מוביל בישראל.