English
 

משתלת חסקלברג

 

שקד Almond

עץ נשיר, בעל פריחה יפהפיה ומעמד מיתולוגי בקרב ילדי ישראל. ניתן לגידול בקרקע או בעציץ. ניתן גם לגדל על הגג כיוון שבחורף, כשהרוחות חזקות, השקד רדום בשלכת.

מוצא - המזרח הקרוב

אזורי גידול בישראל - רוב אזורי הארץ

עונות שתילה –כל השנה

פרי - חודשי הסתיו

פריחה – חודשי האביב

קרקע – מגוון קרקעות

במשתלה אנו מוכרים זן עצי שקד מסוג אום אל פאחם, הזן העיקרי הגדל בישראל, שפירותיו גדולים, בעלי תוכן מלא וקלים יחסית לפיצוח. זן נוסף הוא הנפא, שמשמש מפרה לפאחם (שתילה שלו ליד הפאחם לגביר את כמות האגוזים על העץ).