English
 

משתלת חסקלברג

 

אגוז מלך

עץ צל נשיר. נוף גדול ומרשים. מתאים לגידול ברוב הארץ אך זקוק למנות קור כדי להניב פירות.

באנגלית: California walnut

מוצא עץ אגוז המלך - פרס

אזורי הנבה בישראל של עצי אגוזי מלך - אזורים קרים

עונת שתילה של עצי אגוזי מלך- כל השנה

עונת פרי של עצי אגוזי מלך - ספטמבר

פריחה - פרחי זכר ונקבה נפרדים באותו עץ

מיקום בגינה - עץ פרי ונוי

קרקע - אדמה מנוקזת