משתלת חסקלברג

 
 

כיצד אפשר לאבחן אם העץ מקבל יותר מדי מים?

חלק מהסימפטומים הם זהים למצב של חוסר מים, מה שעלול לבלבל מעט: קודקוד העץ נראה נבול והעלים מאבדים מחיוניתם. כיצד בכל זאת מזהים שמדובר בהשקייה רבה מדי ולא מועטה מדי? מגרדים מעט את הגזע באזור החיבור לקרקע, ובודקים שאין התחלה של ריקבון.

No documents found.