משתלת חסקלברג

 
 

כיצד אפשר לאבחן אם העץ מקבל יותר מדי מים?

חלק מהסימפטומים הם זהים למצב של חוסר מים, מה שעלול לבלבל מעט: קודקוד העץ נראה נבול והעלים מאבדים מחיוניתם. כיצד בכל זאת מזהים שמדובר בהשקייה רבה מדי ולא מועטה מדי? מגרדים מעט את הגזע באזור החיבור לקרקע, ובודקים שאין התחלה של ריקבון.